Türkiye’nin Gürcistan, Azerbaycan ve Gambiya ile imzaladığı anlaşmalar Resmi Gazete’de

Batum’da 7 Temmuz 2021’de imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında Basitleştirilmiş Gümrük Hattına İlişkin Anlaşma”nın onaylanmasına ilişkin karara göre iki ülke, karşılıklı ticareti kolaylaştırmak amacıyla Basitleştirilmiş Gümrük Hattı’nın tesis edilmesi ve hattın güvenliğinin sağlanmasında mutabık kaldı.

Bu kapsamda Türkiye ve Gürcistan, Ankara’da 13 Ocak 1994’te imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Cumhuriyeti Hükümetleri Arasında Gümrük İşleri Alanında İşbirliği ve Karşılıklı Yardıma İlişkin Anlaşma”ya uygun olarak ekonomik ve sosyal çıkarlarını korumak amacıyla iş birliğini güçlendirecek.

Basitleştirilmiş Gümrük Hattı, taşıtlara ilişkin bilgiler dahil olmak üzere, taraflardan birinden diğerine ihraç edilen eşya ile ilgili önemli bilgilerin tarafların gümrük makamları arasında bilgi paylaşım teknolojileri ile uyumlu şekilde paylaşımına dayanıyor.

Tüm taşımacılık yöntemleri ve hür tür eşya için geçerli bir ortak uygulama olan Basitleştirilmiş Gümrük Hattı, her iki ülkeden firmalara gönüllülük temelinde uygulanacak.

Resmi Gazete’de ayrıca, Tiflis’te 4 Haziran 2021’de imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında Hayvan Sağlığı Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı”nın onaylanmasına ilişkin karar da yayımlandı.

Buna göre iki ülke, hayvan sağlığı ve karantina konularında iş birliğini güçlendirmek, bulaşıcı ve parazit hastalık ve zararların kendi bölgelerine girmesini ve yayılmasını önlemek, hayvancılığa ilaveten insan sağlığının güvenliğini sağlamak konularında iş birliği yapmak üzere mutabık kaldı.

– TÜRKİYE-AZERBAYCAN-GÜRCİSTAN’IN GÜMRÜK ALANINDA İŞ BİRLİĞİ

Resmi Gazete’de, İzmir’de 8 Ekim 2021’de imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Hükümeti Arasında Gümrük Konularında Üçlü Komite Tesis Edilmesine İlişkin Protokol”ün onaylanması hakkındaki karar da yayımlandı.

Buna göre, tarafların ilgili tüm alanlarda iş birliği, kurulan “Gümrük Konularında Üçlü Komite” ve çalışma grupları bünyesinde yürütülecek.

Komite ile, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan arasında gümrük konularındaki iş birliği koordine ve teşvik edilirken, iş birliğinin geliştirilmesine yönelik ana alanlar, yöntem ve imkanlar araştırılacak. Taraflar, sınır geçişlerini kolaylaştırmak, basitleştirmek, güvenli hale getirmek ve gümrük işlemlerinin etkin olmasını sağlamak amacıyla ortak çaba gösterecek.

Komite, gümrük politika ve usulleri, kolluk görevleri, modernizasyon programları ve tedarik zincirinin güvenliğine ilişkin mevcut bilgi ve en iyi uygulamalara dair deneyimlerin paylaşılması, dolaşımdaki eşyaya ilişkin verilerin doğru olmasını sağlamak amacıyla gümrük işlemlerinde ve gümrük muayenesinde kullanılan teknolojilerin geliştirilmesi, fikri mülkiyet haklarının korunması gibi birçok alanda çalışacak.

Ayrıca, komitede, gümrük konularında iyileştirme, uluslararası iş birliği ve eğitim, veri değişimi, gümrük muhafaza konularında iş birliği, risk yönetimi ve istatistik konularında çalışma grupları kurulacak.

– GAMBİYA İLE EĞİTİMDE İŞ BİRLİĞİ

Resmi Gazete’de, Ankara’da 14 Şubat 2018’de imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim Alanında İşbirliği Anlaşması”nın onaylanmasına ilişkin karar da yer aldı.

Buna göre iki ülkede yürürlükte bulunan mevzuat dikkate alınarak, örgün ve yaygın eğitimde bilgi ve bilimsel yayınlar ile uzman, öğretmen ve öğrenci değişimi, teknik ve mesleki eğitim ile eğitimde uygulanan yeni teknolojiler konusunda deneyim paylaşımı, eğitim unvanları ve diplomaların denkliklerinin karşılıklı tanınmasına ilişkin bilgi ve belge değişimi gibi konularda iş birliği teşvik edilecek.

Anlaşmada ayrıca, her iki ülkede uygulanan ölçme ve değerlendirme sistemlerinin karşılıklı tanıtılması, eğitim materyallerinin tasarımı, geliştirilmesi ve üretiminde iş birliğine gidilmesi, her iki ülkede düzenlenen bilimsel ve kültürüler yarışmaların yanı sıra öğrenci ve izcilik faaliyetlerine de öğrenci heyetlerinin katılmasının teşvik edilmesi, Türkiye Maarif Vakfı’nın Gambiya’da kurulması ve faaliyetlerine kolaylık sağlanması gibi hususlar da yer alıyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir