Millî Savunma Bakanlığı KPSS 70 puan ile personel alımı yapıyor! Başvuru şartları ve ekranı

Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında istihdam edilmek üzere Uzman Yardımcısı alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Takımlara nazaran değişiklik göstermekle birlikte en  az 70 KPSS puan kuralı aranan adaylar Ankara’da düzenlenecek olan kelamlı imtihana tabi tutulacak. Müracaat koşulları, hali ve tarihine ait merak edilen tüm ayrıntılara ise haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte müracaat ekranı…

BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

Millî Savunma Bakanlığı uzman yardımcısı alımı müracaatları 27 Ekim 2022 tarihinde başlayıp 27 Kasım 2022 tarihine kadar devam edecek.

Adaylar MSB resmi internet sitesi https://personeltemin.msb.gov.tr adresine girerek e-devlet şifresi ile müracaatlarını online olarak kolay kolay tamamlayabilecek.

BAŞVURU EKRANI

BAŞVURU KOŞULLARI NELER?

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci unsurundaki genel koşulları taşımak,

b) İmtihanın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak, c) Tablo-2’de bulunan her bir takım unvanı için belirlenen niteliklere sahip olmak,

ç) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü hususunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir kabahatten ötürü bir yıl yahut daha fazla mühletle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı hatalar, Anayasal sisteme ve bu sistemin işleyişine karşı cürümler, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, cürümden kaynaklanan malvarlığı kıymetlerini aklama yahut kaçakçılık hatalarından mahkûm olmamak,

d) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2021 ve 2022 yıllarında yapılan Kamu Çalışanı Seçme İmtihanlarından (KPSS), nitelik tablosunda belirtilen ilgili puan cinslerinden taban puanı almış olmak,

e) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılan YDS/e-YDS veya Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Eşdeğerliği kabul edilen yahut milletlerarası geçerliliği bulunan yabancı lisan imtihanlarından, nitelik tablosunda belirtilen puanı almış olmak, (uluslararası geçerliliği bulunan belgeyi müracaat sistemine yüklemek)

f) Her ne sebeple olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmamış olmak, (Silahlı Kuvvetler Uzman Yardımcısı Takımları için geçerlidir.)

g) Müddeti içinde başvurmuş ve müracaat dokümanı ile birlikte istenen evrak ve bilgileri vermiş bulunmak,

SINAV İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELER?

a) Kurumun resmi internet sitesinden temin edilebilecek Giriş Sınavı Müracaat Formu,

b) Resmi Makamlardan alınmış T.C. Kimlik Kartı/Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,

c) Yükseköğrenim diploması yahut mezuniyet evrakının aslı yahut kurum yahut noterden onaylı sureti yahut e-Devletten alınan doküman ya da yabancı üniversitelerden mezun olunması halinde Yükseköğretim Kurulu onaylı denklik dokümanının aslı yahut onaylı sureti ve fotokopisi,

ç) Kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmişi, d) Sıhhatle ilgili olarak misyonunu devamlı yapmaya mani bir hali bulunmadığına dair yazılı beyan, (Millî Savunma Uzman Yardımcısı Takımları için geçerlidir.) e) Geçerlilik mühleti dolmamış KPSS sonuç evrakı,

f) Geçerlilik müddeti dolmamış Yabancı lisan sonuç dokümanı,

g) İsimli Sicil yahut İsimli Sicil Arşiv Kaydının olmadığına dair e-Devletten alınan doküman, (Adli sicil kaydı bulunan adaylar ilgili mahkeme kararı/kesinleşme şerhinin aslını ve fotokopisini de beraberinde getirecektir.)

ğ) Erkek Adaylardan;

(1) Askerlik hizmetini yapmamış olanlar için askerlik durum evrakı (e-Devletten alınan doküman yahut Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı suret),
(2) Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için terhis evrakı (Belgenin aslı ve fotokopisi yahut Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı suret),
(3) Askerlikten muaf olan adaylar için askerlikten muaf olduğuna dair evrak (Belgenin aslı ve fotokopisi yahut e-Devletten alınan doküman yahut Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı suret), (Bedelli askerliğe müracaat eden adaylar müracaat yapabilir.)

RESMİ İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir