Meteoroloji Genel Müdürlüğü en az 50 KPSS puan ile personel alımı! Başvuru için son 5 gün…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü hususunun (B) fıkrası uyarınca toplamda 22 kontratlı işçi alımı yapacağını açıkladı. En az lisans mezunu adaylar ortasından istihdam sağlayacağını açıklayan kurum, müracaat kuralları ve tarihine ait merak edilen tüm ayrıntıları açıkladı. Müracaatları online olarak toplamaya başlayan MGM, adaylardan en az 50 KPSS puan şartı arıyor. İşte merak edilen tüm ayrıntılar…

BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü işçi alımı müracaatları 9 Kasım 2022 tarihinde başladı. adaylar 18 Kasım 2022 tarihine kadar e-Devlet üzerinden Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meslek Kapısı-Kamu İşe Alım ve Meslek Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden müracaatlarını online olarak gerçekleştirebilecek.

Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

BAŞVURU KAİDELERİ NELER?

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A unsurunda belirtilen kaideleri taşımak.

3. Vazifesini devamlı yapmasına mahzur olabilecek rastgele bir sıhhat sorunu ve gibisi durumu bulunmamak.

4. Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak yahut askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

5. Son müracaat tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.

6. Kamu haklarından yoksun bulunmamak.

7. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü unsurunda belirtilen mühletler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir kabahatten ötürü bir yıl yahut daha fazla müddetle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı cürümler, Anayasal sisteme ve bu nizamın işleyişine karşı kabahatler, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kabahatten kaynaklanan mal varlığı pahalarını aklama yahut kaçakçılık cürümlerinden mahkûm olmamak.

8. Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması sonucunun olumlu olması.

9. Rastgele bir Toplumsal Güvenlik Kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak.

10. Başvuracak adayların durumunun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. hususunun (B) fıkrasında yer alan; ‘’Bu formda istihdam edilenler, hizmet kontratı asıllarına alışılmamış hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca mukavelelerinin feshedilmesi yahut mukavele periyodu içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç mukaveleyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların kontratlı işçi durumlarında istihdam edilemezler.’’ kararına uygun olması.

ÖZEL MÜRACAAT KAİDELERİ NELER?

1. Meteoroloji Mühendisliği Lisans programından mezun olmak.

2.Yukarıdaki kaideleri taşıyan adayların, EK-1 de yer alan konumların karşısında yer alan kısımlardan ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları gerekmektedir.

3.Yurtdışındaki üniversitelerin denk kısımlarından mezun olup müracaat yapabilen adayların müracaatlarının değerlendirilmeye alınabilmesi için, müracaat sırasında “Diğer Belgeleriniz” evresi altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı kesinlikle yüklemeleri gerekmektedir.

4. Sıhhat bakımından Mühendis olarak çalışmasına engel hali bulunmamak.

5. 2022 yılı KPSS Lisans P3 puan çeşidinden en az 50 (elli) puan almış olmak.

RESMİ İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir